Προσοχή καταστρέφετε ο κόσμος

Είναι γεγονός, ότι νομίζαμε ως σταθερά στη ζωή μας αλλάζει!

Ξεκινώντας με την έκδοση 12 (Bookworm), το Debian Linux θα περιλαμβάνει ιδιόκτητο υλικολογισμικό.

Το Debian πάντα πρόσφερε μια επιλογή εικόνων εγκατάστασης που περιελάμβαναν ιδιόκτητο λογισμικό, αλλά αυτές χαρακτηρίζονταν ως πειραματικές.

Η απόφαση αυτή του Debian καθιστά το ιδιόκτητο λογισμικό επίσημα μέρος του Debian οπότε και ο ορισμός του ως “καθαρό” open source λογισμικό δε θα ισχύει πλέων.