Ελληνικά στα log του Apache

Για να φαίνονται σωστά τα Ελληνικά στο error.log (ή στο access.log)  του Apache2 (και όχι κάτι σαν \xce\x86\xcf\x81\xce\xbd\xce\xb7\xcf\x83\xce\xb7 \xcf\x80\xcf\x81\xcf\x8c\xcf\x83\xce\xb2\xce\xb1\xcf\x83\xce\xb7\xcf\x82) τότε cat /var/log/apache2/error.log | while read -r row; do echo -e “$row”; done; ή για να παρακολουθείς live tailf /var/log/apache2/access.log | while read -r row; do echo -e “$row”; done;