Στην κόψη του ξυραφιού…

Η Novel φαίνεται πως το συνηθίζει να ακροβατεί στην κόψη του ξυραφιού. Μετά την γνωστή συμφωνία της με την Μ$ έκανε άλλο ένα βήμα στην καταστρατήγηση τις έννοια του ελεύθερου λογισμικού. Το OpenSuse 11.0b3 συνοδεύετε με EULA παρόμοια με αυτή που έχουν τα προϊόντα της M$. Αν και θεωρητικά δεν παραβιάζει την GPL διότι η … περισσότερα