σοβαρή ευπάθεια glibc Vulnerability CVE-2015-7547

Για την αντιμετώπιση της σοβαρής ευπάθειας  CVE-2015-7547 το workarround ειναι να περιοριστεί το μέγεθος τον DNS πακέτων σε iptables iptables -A INPUT -p udp -m udp –dport 53 -m length –length 512:65535 -i !lo -j DROP iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 53 -m length –length 1024:65535 -i !lo -j DROP iptables -A INPUT … περισσότερα

TestDriveV2 livecd

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει διαθέσιμο για τους υποψήφιους οδηγούς το Πρόγραμμα TestDriveV2 στον Iστότοπο του. Τα προβλήματα για την χρήση αυτού του προγράμματος είναι πολλά. Είναι φτιαγμένο για windows XP, και υποστηρίζει μονό συγκεκριμένη ανάλυση οθόνης και ευκρίνειας γραμματοσειράς. Έτσι έφτιαξα ένα live cd που το τρέχει αυτόματα, ανεξάρτητα από το λειτουργικό … περισσότερα