επιτρέψτε στα γρήγορα το facebook στο ufw

για την ανάπτυξη εφαρμογών για το facebook πρέπει να επιτραπεί στης ip του να έχουν πρόσβαση στον σερβερ. στην σελίδα https://developers.facebook.com/docs/ApplicationSecurity/#facebook_scraper έχει την λίστα με τις IP αν βαριέσαι να τις γράφεις μια μια τότε:  whois -h whois.radb.net — ‘-i origin AS32934’ | grep ^route: | awk -F ” ” ‘{print “ufw allow from “$2″ to any … περισσότερα