Επισκευη αρχειου odb σε Ubuntu

Μετά από καιρό χρήσης μια βάση φτιαγμένη σε openoffice base “χτύπησε” με αποτέλεσμα το base να μην μπορεί να την ανοίξει μη καταλαβαίνοντας τον τύπο του αρχείου και βγάζοντας την οθόνη επιλογής τύπου. Φυσικά backup δεν υπήρχε και η βάση περιείχε πολλά σημαντικά, για την λειτουργιά της επιχείρησης που την χρησιμοποιούσε, στοιχειά. Αλλά ας δούμε … περισσότερα