Α ρε Πούτιν που μας χρειάζεται!

Έχουμε εξελίξεις απ το προηγούμενο θέμα. Τελικά ο πρόεδρος της Ρωσιας επέβαλε την χρήση του ρωσικού Linux σε όλες της δημοσιές υπηρεσίες και σχολεία.  Η μετάβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2015. Με την κίνηση αυτή Ρωσία θα εξοικονομήσει ενα τεράστιο ποσό που ξοδεύεται για άδειες χρήσης και θα αναπτύξει την εγχώρια παραγωγή λογισμικού. Ο Alexei Smirnov, Διευθύνων Σύμβουλος της ρωσικής εταιρίας  ALT Linux, ανέφερε σε δήλωση του  ότι η Ρωσία κινείται προς το Linux και άλλο λογισμικό όχι μόνο για να εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά και για να διοχετεύσει τις δαπάνες λογισμικού σε ρωσικές εταιρείες αντί των ξένων εταιριών λογισμικού. Επιπλέον ο Smirnov είπε, … περισσότερα

pptp vpn σε Ubuntu με ufw

Τα παρακάτω είναι για να στηθεί ενα vpn με χρήση του pptpd και έχοντας ενεργό το ufw   Πρώτα κάνεις εγκατάσταση του  Point to Point Tunneling Server sudo apt-get install pptpd   μετά επεξεργασία του sudo vim  /etc/pptpd.conf  όπου  θα πρέπει να έχει τα παρακάτω:  option /etc/ppp/pptpd-options logwtmp localip  192.168.0.1 remoteip 192.168.1.1-255   μετά του sudo vim /etc/ppp/pptpd-options όπου  θα πρέπει να έχει τα παρακάτω:  name pptpd refuse-pap refuse-chap refuse-mschap require-mschap-v2 require-mppe-128 proxyarp nodefaultroute lock nobsdcomp noipx mtu 1490 mru 1490   και μετα του sudo … περισσότερα