απομακρυσμένη σύνδεση μέσω xpra και τριών ssh hops

Το σενάριο είναι να τρέξει κάποιο Χ πρόγραμμα που βρίσκετε σε server που προσεγγίζετε μονό από έναν ενδιάμεσο.   _______                _____________________                  ____________ /                 \             /                                   … περισσότερα