Αιώνιο SSH

Είναι ενοχλητικό να έχεις ανοίξει ενα ssh sesion και να πεταχτής κάπου για λίγο η να κάνεις κάποια αλλη δουλειά και να το βρίσκεις κλειστό. Η λύση ειναι η παρακάτω: αν δεν υπάρχει ηδη ο φάκελος .ssh (απίθανο μιας και δημιουργείται αυτόματα αν έχεις συνδεθεί μια φορά) mkdir /home/onoma/.ssh chmod 700 /home/onoma/.ssh Φτιάξε μέσα στον φάκελο το αρχείο config με τον κειμενογράφο της αρεσιάς σου (το vim δηλαδή ε;)  vim /home/onoma/.ssh/config και γραψε τα παρακατω ServerAliveInterval 60 ServerAliveCountMax 4 σώσε και είσαι έτυμος για Αιωνία (ε καλά περίπου) σύνδεση.