επιτρέψτε στα γρήγορα το facebook στο ufw

για την ανάπτυξη εφαρμογών για το facebook πρέπει να επιτραπεί στης ip του να έχουν πρόσβαση στον σερβερ.

στην σελίδα https://developers.facebook.com/docs/ApplicationSecurity/#facebook_scraper έχει την λίστα με τις IP

αν βαριέσαι να τις γράφεις μια μια τότε: 

whois -h whois.radb.net — ‘-i origin AS32934’ | grep ^route: | awk -F ” ” ‘{print “ufw allow from “$2″ to any port 80″|”/bin/sh”}’

και βεβαίως όταν τελειώσεις:

whois -h whois.radb.net — ‘-i origin AS32934’ | grep ^route: | awk -F ” ” ‘{print “ufw delete allow from “$2″ to any port 80″|”/bin/sh”}’