Στην κόψη του ξυραφιού…

Η Novel φαίνεται πως το συνηθίζει να ακροβατεί στην κόψη του ξυραφιού.
Μετά την γνωστή συμφωνία της με την Μ$ έκανε άλλο ένα βήμα στην καταστρατήγηση τις έννοια του ελεύθερου λογισμικού.
Το OpenSuse 11.0b3 συνοδεύετε με EULA παρόμοια με αυτή που έχουν τα προϊόντα της M$.
Αν και θεωρητικά δεν παραβιάζει την GPL διότι η EULA αναφέρετε στο προϊόν ως σύνολο είναι γεγονός ότι είναι ένα μεγάλο αγκάθι στην έννοια της ελευθερίας.

EULA