Προβλήματα ασφαλείας σε Linux Apache Servers

Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα κάποιος ανακάλυψε τρόπο να μολύνει τον Apache Server σε Linux ώστε αυτός στην συνέχεια να μολύνει όσους windows client τον επισκέπτονται εκμεταλλευόμενος γνωστές αδυναμίες σε προγράμματα όπως το QuicTime η ο Yahoo! messenger.
Μια λύση για να αντιμετωπιστεί πρόχειρα το πρόβλημα είναι να απενεργοποιηθεί στο Apache η δυνατότητα dynamic module αν αυτό είναι δυνατό.