1ο Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ

Το 1ο Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) σημερα 21 και αυριο 22 Μαρτίου του 2008, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αθήνα.
Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η γνωριμία των Κοινοτήτων που ασχολούνται με το ΕΛΛΑΚ, η εύρεση τρόπων συνεργασίας μεταξύ τους και η παρουσίασή τους στο κοινό.
Περισσότερα εδώ