Όταν τα msfonts κάνουν δύσκολη την ζωή του openSuSE 10.3

Μετά από καθαρή εγκατάσταση του openSuSE 10.3 δεν είναι δυνατό να γίνει update μιας και στην προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το default update repository παίρνουμε το παρακάτω μήνυμα λάθους
“Error Adding repository Main Update Repository Failed http://download.opensuse.org/update/10.3/: Valid metadata not found at specified URL(s) History: – Wrong checksum for patch-fetchmsttfonts.sh-4347.xml”
Σε διάφορα forum η προσέγγιση για την λύση είναι να διαγραφή η database του zypper και να γίνει refresh,αλλά όσο και αν το προσπάθησα δεν γινόταν τίποτε.
Oπότε έκανα το εξής, πρόσθεσα ένα νέο update Repository και συγκεκριμένα το
zypper sa http://ftp.skynet.be/pub/ftp.opensuse.org/opensuse/update/10.3/ skybetupdates και απενεργοπιησα το Main update repository
zypper rr http://download.opensuse.org/update/10.3/

έτρεξα το YOU και το update έγινε κανονικά.
Πιθανότατα το πρόβλημα να είναι προσωρινό και να αφορά την ενημέρωση του download.opensuse.org οπότε θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε λίγες μέρες ώστε να προστεθεί και πάλι στα repository s μιας και είναι ο επίσημος server.