Ελληνικά στο Squirrelmail 1.4.19

Η επιλογή για την χρήση Ελληνικών στο SquirrelMail δημιουργεί προβλήματα στην εμφάνιση μηνυμάτων που είναι κωδικοποιημένα σε UTF-8
Λύση στο πρόβλημα έδωσε ο galaxico σε λίστα του Debian στην διεύθυνση http://www.mail-archive.com/debian-user-greek@lists.debian.org/msg00077.html.
Την παρουσιάζω παρακάτω με λίγες αλλαγές που χρειάστηκαν για να δουλέψει στο Ubuntu Server που χρησιμοποιώ.

1) Κατεβάζουμε το squirrelmail.po από το http://l10n-stats.squirrelmail.org/SM-1_4_18/el_GR/index.php (αν το Squirrelmail είναι στην έκδοση 1.4.19 δεν υπάρχει πρόβλημα) το οποίο είναι κωδικοποιημενο σε iso-8859-7

2) Μετατρέπουμε το squirrelmail.po σε utf-8  με το recode:
#recode iso.8859-7..utf-8 <squirrelmail.po > squirrelmail.po-utf8

3) Αλλάζουμε το charset στο squirrelmail.po-utf8 που δημιουργήθηκε από iso-8859-7 σε utf-8 χρησιμοποιώντας έναν text editor που να μπορεί να χειρίζεται UTF-8:  
“Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n”

4) Μετατρέπουμε το squirrelmail.po-utf8 σε “binary” (*.mo) με το msgfmt:
# msgfmt -o squirrelmail.mo squirrelmail.po-utf8

5) Αντιγράφουμε τον φάκελο /usr/share/squirrelmail/locale/el_GR/:
#cd /usr/share/squirrelmail/locale/
#cp
-R el_GR/ el_GR.UTF-8

6) Αντικαθιστούμε το squirrelmail.mo στον υπο-κατάλογο /usr/share/squirrelmail/locale/el_GR.UTF-8/LC_MESSAGES με αυτό που δημιουργήσαμε

7) Ενημερώνουμε το αρχείο /usr/share/squirrelmail/functions/i18n.php για το καινούριο locale εισάγοντας τις γραμμές :
$languages[‘el_GR.UTF-8’][‘NAME’] = ‘Greek (UTF-8)’;
$languages[‘el_GR.UTF-8’][‘ALTNAME’] = ‘Ελληνικά’;
$languages[‘el_GR.UTF-8’][‘CHARSET’] = ‘UTF-8’;
$languages[‘el_GR.UTF-8’][‘LOCALE’] = array(‘el_GR.UTF-8′,’el.UTF-8′,’el_GR.UTF8′,’el.UTF8′,’UTF-8’);
$languages[‘el(utf8)’][‘ALIAS’] = ‘el_GR.UTF-8’;
κάτω από τις αντίστοιχες για το iso-8859-7

8) Αντικαθιστούμε τις γραμμές των Ελληνικών και στο αρχείο/usr/share/squirrelmail/locale/el_GR.UTF-8/setup.php χρησιμοποιώντας τις ίδιες με το βήμα 7

9) Επανεκκινούμε τον apache2 και διαλέγουμε την καινούρια επιλογή Greek (UTF-8) από το μενού των “Προτιμήσεων Εμφάνισης” (ή “Display Preferences”) του Squirrelmail.

Σαν αποτέλεσμα έχουμε εξελληνισμένο περιβάλλον για το Squirrelmail και εμφάνιση των ελληνικών ανεξάρτητα από το charset (και utf-8 και iso-8859-7)