Ώρα για διαφημίσεις

Το μέλλον είναι «ανοιχτό» αυτό είναι το μήνυμα που περνά η παρακάτω διαφήμιση της ΙΒΜ για το Linux.
Εδώ να συμπληρώσω εγώ..
Το μέλλον ανήκει στα «ανοιχτά μυαλά»