Ώρα για διαφημίσεις

Το μέλλον είναι “ανοιχτό” αυτό είναι το μήνυμα που περνά η παρακάτω διαφήμιση της ΙΒΜ για το Linux.
Εδώ να συμπληρώσω εγώ..
Το μέλλον ανήκει στα “ανοιχτά μυαλά”