Καιρός για παιχνίδι (Lineage II σε Ubuntu 11.10)

Το παιχνίδι Lineage II πρόσφατα άλλαξε πολιτική και δεν χρεώνει πλέων ανα μηνά.

Δοκίμασα να του δώσω μιαν ευκαιρία αλλα φυσικά παίζοντας μέσω wine 🙂

Πρώτα εγκατέστησε τα απαραίτητα:

sudo apt-get install wine1.3 winetricks

winetricks corefonts eufonts opensymbol tahoma

winetricks dotnet20 d3dx9 gecko120 mfc42 msscript msxml4 msxml6 richtx32 vb6run vcrun6 vcrun6sp6 vcrun2010 xmllite

winetrics ie7

Βρες το setupapi.dll από μια εγκατάσταση η από το internet  και κανε το copy στο  ~/.wine/drive_c/windows/system32 και με το winecfg βάλτο ως  native,builtin

Μετά κατέβασε και εγκατέστησε το NCsoftLauncher

wget ftp://ftp.ncsoft.com/Launcher/NCsoftLauncherSetup.exe

wine NCsoftLauncherSetup.exe

τρέξε το ως εξής για να εγκαταστήσεις το lineage II

wine ~/.wine/drive_c/Program Files/NCSoft/Launcher/NCLauncher.exe /LaunchGame=Lineage2

Αν αντιμετωπίσεις το πρόβλημα να σου πετάει το λάθος “Path not found”

τότε φτιάξε το παρακάτω σκριπτάκι στον φάκελο ~/.wine/drive_c/Program Files/NCSoft/Launcher/ με το ονομα patch.sh 

και τρέξε το με παράμετρο το όνομα του patch που θα βρεις στον ίδιο φάκελο

#!/bin/bash

patch=$1

extension=${patch##*.}

folder=${patch%.*}

#TODO check if unrar and wine exist

#TODO check if XDelta.exe exist in path ~/.wine/drive_c/Program Files/NCSoft/Launcher

cd ~/.wine/drive_c/Program\ Files/NCSoft/Launcher/

if [ “$extension” == “ncpatch” ] 

then

echo “Extact PATCH”

/usr/bin/unrar x $patch

echo “Get list of patched files from xml”

for patchthis in $(cat $folder/PatchManifest.xml | grep “FilePatch” | awk -F\’ ‘{print $(NF-9)}’) 

do

echo “patch $patchthis”

wine XDelta.exe patch $folder\\ProductFiles\\$patchthis.X-D-E-L-T-A $patchthis $patchthis.patched

u_patchthis=${patchthis//’\’/”/”}

rm $u_patchthis 

mv $u_patchthis.patched $u_patchthis

done

echo “Get list of added files”

for addthis in $(cat $folder/PatchManifest.xml | grep “FileAdd” | awk -F\’ ‘{print $(NF-5)}’) 

do

echo “copy $addthis”

u_addthis=${addthis//’\’/”/”}

cp $folder/ProductFiles/$u_addthis $u_addthis

done

echo “Get list of removed files”

for removethis in $(cat $folder/PatchManifest.xml | grep “FileDelete” | awk -F\’ ‘{print $(NF-5)}’) 

do

echo “remove $removethis”

u_removethis=${removethis//’\’/”/”}

rm $u_removethis

done

else

echo “Please provide a valid NCSoft patch (the file must have the extension .ncpatch)”

fi

ένα τελευταίο ειναι να παρακάμψεις τον gameguard, αν και το έχω δοκιμάσει με επιτιχια στον official, δεν περνώ την ευθηνη αν τυχών σου ακυρωθεί ο λογαριασμός.

κατέβασε απο το http://fyyre.ivory-tower.de/ το patch ct3_nogg.rar και αντικατέστησε το DSETUP.dll που θα βρεις μέσα στον φάκελο ~/.wine/drive_c/Program Files/NCSoft/Lineage II/System

αυτό ήταν δώσε :

wine ~/.wine/drive_c/Program Files/NCSoft/Lineage II/System/l2.bin

και καλό παιχνίδι!