Εξαγωγή του BIOS της VGA

Βρίσκουμε πρώτα το id του pci για την κάρτα γραφικών

lspci -vnn | grep VGA

 07:04.0 VGA compatible controller [0300]: Matrox Electronics Systems Ltd. MGA G200eW WPCM450 [102b:0532] (rev 0a) (prog-if 00 [VGA controller])

στο παραδειγμα μας ειναι το 07:04.0

βρίσκουμε το path στο sys

find /sys/devices -name “*07:04.0*”

 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:07:04.0

το bios ειναι αμέσως μετά στον “φάκελο” rom, για να έχουμε πρόσβαση ομως θα πρέπει πρώτα σύμφωνα με το sysfs-pci.txt να γράψουμε πρώτα έναν ακέραιο και κατόπιν θα έχουμε την δυνατότητα

echo 1 >/sys/devices/pci0000\:00/0000\:00\:1e.0/0000\:07\:04.0/rom

οπότε τώρα μπορουμε να το “κατεβάσουμε”

cat /sys/devices/pci0000\:00/0000\:00\:1e.0/0000\:07\:04.0/rom >vga.bios

αμέσως μετά πρέπει να επαναφέρουμε το κλείδωμα

echo 0 >/sys/devices/pci0000:00/0000\:00\:1e.0/0000\:07\:04.0/rom