Ταχύτητα στον chrome

Αν έχεις αρκετή μνήμη στον υπολογιστή σου και δεν κανεις και συχνα restart βάλε στο /etc/fstab το παρακάτω (αλλάζοντας το USERNAME με το δικό σου όνομα χρήστη) 

tmpfs /home/USERNAME/.cache/google-chrome tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 

με αυτόν το τρόπο η cache του chrome θα είναι πλέων στην πολύ ποιο γρήγορη μνήμη αντί για τον δίσκο