Πρώτα σε αγνοούν…

Πρώτα σε αγνοούν, μετά γελάνε μαζί σου, κατόπιν σε πολεμάνε και στο τέλος η νίκη είναι δική σου!