Σημαντικό λάθος στα keys για SSH και SSL

Σημαντικό λάθος στην γεννήτρια τυχαίων χαρακτήρων για την παράγωγή κλειδιών σε ssh και ssl .
Το λάθος επηρεάζει όλες της βασισμένες σε debian διανομές (Ubuntu, Kubuntu, κτλπ)
Λόγο του λάθους παράγονται εύκολα προβλέψιμα κλειδιά

περισσότερα εδώ