ευτυχώς προλάβανε τα χειρότερα! (?)

Το πολεμικό ναυτικό αποφάσισε την χρήση linux και προγραμμάτων open source στα ρομποτικά αυτόνομα οχήματα του για την λειτουργιά τους για λόγους ασφαλείας.

Αυτό αποφασιστικέ μετά από “επίθεση” με mallware όπως ανακοινώθηκε “After a malware attack on the Air Force’s Windows-based drone-control system last year, there has been a wholesale move to Linux for security reasons”

Εύχομαι να πράξουν το ίδιο και σε διηπειρωτικούς πυραύλους και πυρηνοκίνητα υποβρύχια… γιατί αλλιώς…

Περισσότερα εδώ